Egipatski horoskopski znakovi

Egipatski horoskop-horoskopski znaci
Iako su drevni Egipćani imali ogromno znanje o dvanaest znakova zodijaka, nisu ih zapravo oni izmislili,iako je to popularno verovanje,pre će biti da su znaci zodijaka potekli od drevnih Vavilonaca.

U klasičnom egipatskom kalendaru, mesec je podeljen u tri dela pod nazivom “dekada”, svaki sa deset različitih dana. Drevni Egipćani stvorili su sistem Dekada koje su zapravo čuvene zvezde poput Sirijusa i Orionu a spirala raste od ovih zvezda u 36 uzastopnih decenija.
Egipćani su prvi podelili dan na 24 sata i posle tog pronalaska, Egipćani su koristili sate dana, da stvore astronomske grafikone i crteže.Drevni Egipćani izračunavali su vreme, koristeći veliki broj alata i instrumenata, posebno sunčani sata (koji je usavršen kod Rimljana i Grka).

Egipatski horoskop znakovi

Tot

Mesec Tot:od 29. Avgusta do 27. Septembra

On je bog mudrosti i učenja, ljudi rođeni u ovom znaku su odlični u rešavanju njihovih problema i vešti u organizovanju stvari i događaja. Ipak, oni mogu da se odreknu bilo čega pa i prijatelja u zamenu za bolje ponude.
Oni su prekaljeni, originalni i autentični
Oni su ponekad veoma nepromišljeni, nestrpljivi i ishitreni
NJihova omiljene profesije su nastavnici, glumci, advokati…

Horus

Mesec Horusa: od 29. Septembra do 27. Oktobra

Horus je bog koji sija kao sunce.LJudi koji su rođeni u ovom znaku su hrabri,odlučni i agresivni
Oni su optimisti, društveni, i izuzetno motivisani da ostvare svoje ciljeve. Oni žele da uzmu najbolje od života. Međutim, oni mogu biti nerealni, tvrdoglavi i veoma neomiljeni drugima.
NJihove omiljene profesije su politika i upravljenje,menadžment.

Vadget

Mesec Vadget:od 28. Oktobra do 26. Novembara

Vadget je kraljevska kobra koja je simbol mudrosti i znanja.
Oni koji su rođeni pod ovim znakom su veoma racionalni, oprezni, pažljivi, pomažu drugima, ambiciozni su i samosvestni.
Oni su veoma jaki i odani članovima porodice i veoma cene porodične vrednosti.
NJihove slabosti su pesimizam, nedruštvenost, škrtost i izuzetna nadmenost.
NJihove odgovarajuće profesije su inženjeri, izvođači radova, arhitekte, urednici i oni koji rade na terenu kao supervizori.

Sekmet

Mesec Sekhmet:od 27. Novembara do 26. Decembra

Sekhmet je bog rata i rivalstva.
Oni koji su rođeni u ovom znaku su mentalno briljantni, maštoviti i optimistični.Oni su izuzetno veseli i pričljivi i vole da se druže sa svim ljudima.
Oni su duhoviti i gostoprimljivi a njihove vrline leže u njihovom gostoljubivom karakteru.
NJihove slabosti su bes, nestrpljivost,kontriranje argumentima i svadljivost.

Sfinga

Mesec Sfinge: od 27. Decembra do 25. Januara

Sfinga je čuvar blaga i ona može da promeni svoj oblik kada situacija to zahteva.Ljudi sa ovim znakom su nalik kameleonima i mogu da se prilagode bilo kojim teškim situacijama.
NJihove prednosti su strogost i lukavost u pratnji osobina samodiscipline i senzibiliteta. Oni su takođe ozbiljni i diskretni s vremena na vreme.
Oni bi mogli biti otvoreno ponosni, bahati i nestrpljivi u donošenju odluka.
Mogu da se uklope u svako zanimanje koje je u kategoriji samozapošljavanja.

Šu

Mesec Shu: od 26.Januara do 24. Februara

Šu je bog sunca i vetra.Oni koji pripadaju ovom znaku su veoma kreativni i gotovo genijalni. Oni su takođe veoma uspešni u svojim profesijama.
Njihova snaga leži u činjenici da su duhoviti, principijelni i ponekad drski.
Njihove slabosti su oklevanje i oportunizam.
Najbolje se snalaze u oblastima kao što su: socijalni rad, milosrđe, poljoprivreda, zaštita,ugostiteljski sektor i savetovanje.

Isis

Mesec Isis: od 25. Februaar do 26. Marta

Bog Isis je božanstvo discipline.Ljudi koji su rođeni u ovom znaku su časni, ponosni i idealisti. Oni su takođe veoma vezani za logiku i intuitivni.
Njihova snaga leži u tome što su veoma aktivni i imaju samopouzdanje.Oni su takođe veoma popularni među svojim prijateljima.
Njihove slabosti su ekstremna opsesija i povlačenje, kada su neraspoloženi.
NJihove odabrane linije profesija su fotografija, umetnost i marketing

Oziris

Mesec Ozirisa:0d 27. Mart do 25. Aprila

Oziris je bog podzemlja. Oni koji su rodjeni u ovom znaku su izuzetno komplikovani i pogrešno shvaćeni
Njihove prednosti su dinamičnost, inteligencija, visprenost i preduzimljivost.
Njihova jedina slabost je što pokušavaju da izbegnu odgovornost.
Ovi ljudi su dobri u nastavi i trgovini.

Amun-Ra

Mesec Amonu: od 26.Aprila do 25. Maja

Aumn je bog izgradnje. Oni koji pripadaju ovom znaku su jaki, čvrsti,vole sport i vredni su.
Njihove prednosti su jaka volja snaga, hrabrost i samopouzdanje. Oni su takođe odlični lideri i organizatori
Njihove poznate slabosti su netrpeljivost i bes prema neistomišljenicima.
Oni se mogu izdvajati u finansijskim i profesijama koje imaju veze sa novcem.

Hathur

Mesec Hathur:od 26. Maja do 24 Juna

Hathur je boginja i neba i zemlje. Oni ljudi koji su rođeni u ovom znaku su ekspresivni,puni ljubavi i brige.
Njihove glavne prednosti su romantizma i šarm.
Oni bi mogli biti zavidni, ljubomorni i lenji s vremena na vreme.
Oni će se izdvajati u profesijama kao što su: socijalni rad umetnost, slikarstvo i komunikacije.

Feniks

Mesec Feniksa:od 25. Jun do 24. Jula

To je ptica života, energije i vaskrsenja. Ovi ljudi koriste sve mogućnosti da budu uspešni u svom životu.
Njihove prednosti su optimizam, fleksibilnost i briga za druge.
Njihove slabosti uključuju izolovanost, sedelački način života, tvrdoglavost i nerealna procena mnogih situacija. Oni mogu se mogu izdvajati u profesijama poput samozapošljavanja i drugih sličnih izazovnih poslova.

Anubis

Mesec Anubis: od 25. Jula do 28. Avgusta

Anubis je božanstvo podzemnog sveta. To je verovatno najodlučniji znak ali i tolerantan prema svim znacima. Ljudi koji su rođeni u ovom znaku se oslanjaju samo na sebe,imaju samopouzdanje i sposobnost da sprovedu bilo kakve zadatke.
Oni su izuzetno naklonjeni svima, velikodušni, puni ljubavi, nežni i brižni.
Njihova slabost može biti da ih drugi mogu iskorišćavati i trošiti njihovo vreme.
U njihova odgovarajuća zanimanja spadaju reklame i moda.

Ako ste negde videli malo drugačiji EGIPATSKI HOROSKOP u kome svi horoskopski znaci nisu isti to je zato što postoje tradicionalni EGIPATSKI HOROSKOP po reci NILU koja je početak svega u EGIPTU i znači sve za EGIPAT i faraonov horoskop.
Da li horoskopski znaci Egipatskog horoskopa imaju neke sličnosti sa horoskopskim znacima zapadnog horoskopa uporedjujući datume rodjenja ljudi proverite poredeći znake na sajtu horoskopski znaci.
Horoskopi su nastali još pre nove ere i još uvek traju jer horoskop je univerzalna ljudska potreba i večno će postojati.
znakovi