Koji sam znak

U kineskom horoskopu znak kome pripadate se odredjuje prema vašoj godini rodjenja,svakih dvanaest godina ciklus se ponavlja.Pronadjite vašu godinu rodjenja u tablici i kliknite na znak da saznate više…

(1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 –PACOV)
(1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009- BIVO)
(1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010- TIGAR)
(1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 –ZEC)
(1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 ZMAJ)
(1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013-ZMIJA)
(1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 KONJ)
(1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 -KOZA)
(1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 -MAJMUN)
(1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 -PETAO)
(1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 -PAS)
(1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 – SVINJA)